Какво направихме през 2018 г. за опазването на есетрите по Дунав?


„България е водещ производител на хайвер в световен мащаб. Заедно с това обаче, поради силното търсене на тази луксозна стока, дивите есетри все още стават жертва на бракониери в незаконна търговия с хайвер. Затова работим с правоприлагащи органи както в България, така и в Сърбия, Румъния и Украйна, за да опазим популациите на есетрите в долното течение на река Дунав – от язовир „Железни врата“ до Черно море“, казва Екатерина Войнова, координатор на проекта „Живот за Дунавските есетри“ към WWF България.

Съществена част от дейностите по проекта безспорно са теоретичните и практически обучения на рибари относно методите за мониторинг на есетрите. До този момент през тях са преминали 15 рибари в дунавските градове Ветрен, Белене и Ново село. Освен това в рибарските общности по Дунав и Черно море са раздадени шест мобилни телефона, с които рибарите да съобщават за случаен улов на диви есетри. Тези мерки дадоха и първите си резултати. През лятото изследователски екип на WWF откри близо 100 малки чиги, излюпени през ранната пролет.

Представители на WWF и есетровите адвокати вече имат зад гърба си срещи с над 120 рибари в рамките на 33 посещения в 23 рибарски селища по поречието на река Дунав и крайбрежието на Черно море.

През април над 40 рибари от Никопол и Белене взеха участие в семинар, целящ намиране на алтернативни източници на доходи. Организирането на това събитие беше сериозно предизвикателство, тъй като рибарите са свързани културно и емоционално със своя поминък и не желаят да се ангажират с други икономически активности.

През септември организирахме национален семинар за обмяна на опит с всички институции, които отговарят за прилагането на националните и европейските регулации, засягащи риболова, аквакултурите и търговията. На форума обсъдихме проблемите и добрите практики и представихме специално подготвен от WWF Анализ на българското законодателство, засягащо опазването на есетрите. В документа, с който целим да изградим по-добро сътрудничество между институциите, представихме отговорните институции и техните роли в грижата за критично застрашените риби.

През ноември WWF организира конференция на бъдещето в Никопол. Тя беше посветена на дискусии за бъдещето на рибарските общности в района и откриването на нови бизнес възможности. Сред обсъжданите идеи бяха: полагане основите на екотуризъм, подобряване на съществуващата инфраструктура, фокусиране върху местните продукти за приготвянето на автентични храни и др.

Работата ни през годината в цифри:

  • повече от 575 хил. души бяха достигнати чрез социалните медии
  • 87 публикации по темата бяха публикувани в печатни и интернет издания
  • към това организирахме и 4 събития

WWF Сърбия

Огромна стъпка напред направиха и колегите от WWF Сърбия. В резултат от тяхната дейност, считано от 01.01.2019 г., уловът на чиги в страната ще се наказва от закона. Забраната беше приета официално от Министерството на околната среда на Република Сърбия. Очакванията са, че този ход ще допринесе значително за възстановяването на популациите на най-малката риба от семейството на есетрите, която е включена в Червения списък със застрашени видове на IUCN.

WWF Румъния

Колегите от WWF Румъния пък пренесоха борбата за опазването на есетрите и в интернет, стартирайки уникалната онлайн платформа за подаване на сигнали actionez.ro. Тя дава възможност на активните граждани, които имат информация за случаи на бракониерство, нелегален риболов, замърсяване или други престъпни дейности, да сигнализират директно на властите. Когато съответният компетентен орган отговори на оплакването, платформата дава обратна връзка, отразявайки решаването на проблема.

WWF Украйна

Украинските колеги също работиха активно. В отговор на техните усилия в Киев се проведе официална среща между WWF Украйна и членове на Володимирския пазар.  На нея бяха представени съществуващите регламенти за търговия с есетри и есетрови продукти и бяха дискутирани обичайните пазарни практики. В резултат беше сключено споразумение за сътрудничество и обмен на информация.

Нова надежда за есетрите

Голямата новина е, че след десетилетия на спад в числеността им, в резултат от бракониерство и загуба на местообитания, тази година популациите на европейските есетри получиха шанс за бъдеще. През ноември 50 европейски държави и Европейският съюз се обединиха около подробен план за действие с цел спасяването на емблематичните видове. Сериозният ангажимент, който трябва да се прилага на територията на целия континент, беше приет в Страсбург от Постоянния комитет на Бернската конвенция и Конвенцията за опазване на европейската дива природа. Планът покрива осем есетрови вида, седем от които със статус на критично застрашени.

Признание за нашите усилия

В разгара на „Зелената седмица на Европейския съюз“ през май нашият проект „Есетрите: Запази Дунавското богатство“ се класира сред 62-та финалиста и беше отличен като най-добър проект на програма LIFE за опазване на околната среда в категорията „Природа и биоразнообразие“.