Проектът

ЖИВОТ за дунавските есетри

Есетрите са най-застрашените риби в световен мащаб,  с малко останали естествени местообитания. Регионът на Долен Дунав и северозападно Черно море е единственият, в който все още се срещат  жизнеспособни популации от диви есетрови риби в Европa.

Проектът “ЖИВОТ ЗА ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ” ще помогне за опазването на емблематичните за Дунав есетри. Причините за критичното намаляване на запасите са сложни, но една от най-съществените е свръхуловътВъпреки строгата правна защита, незаконните риболов и търговия с месо и хайвер от диви есетрови риби застрашават последните оцелели от тези древни видове.

Седем организации от шест държави обединяват усилията си, за да осигурят по-добра защита на есетрите. Заедно с рибарските общности ще изследваме и разработим алтернативни източници на доходи, за да се намали опасността за есетри. Ще подпомогнем институциите в борбата срещу бракониерството, контрабандата и незаконната търговия. В същото време ще информираме пазарните играчи за законовите изисквания за хайвер и есетрово месо.

Заглавие на проектаТрайна защита на есетрите по долното течение на Дунав чрез предотвратяване и противодействие на бракониерството и нелегалната търговия с диви животни 

Акроним: ЖИВОТ за дунавските есетри

Държави, участващи в проекта: Австрия, България, Германия, Румъния, Сърбия, Украйна

Продължителност: Октомври 2016 – декември 2020

Управление и координация: WWF Австрия

Този проект е съфинансиран от Програма LIFE на Европейския съюз за околната среда и климата.

Цели и подцели

Проектът ще допринесе към Стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и към програмата за защита на есетровите риби “Есетри 2020” в следните направления:

 • Изграждане на капацитет за подобравяне на правоприлагането;
 • Социално-икономически мерки за опазването на есетровите риби;
 • Повишаване на обществената осведоменост.

“ЖИВОТ за дунавските есетри” има за цел да спре заплахата за оцеляването на критично застрашените есетри в района на Долен Дунав и северозападно Черно море, причинена от незаконните риболов и търговия. Планираните дейности по проекта следва да доведат до значително подобрение в състоянието на есетровите популации.

Подобряването на прилагането на закони и разпоредби ще се осъществи чрез следните дейности:

 • Ще организираме национални семинари за насърчаване и улесняване на работата в мрежа и обмяна на опит с всички институции, които отговарят за прилагането на националните и европейските регулации, засягащи риболова, аквакултурите и търговията;
 • Ще обсъдим проблемите и добрите практики при правоприлагането и процесите на разследване в четирите страни от дунавския регион;
 • Ще поканим прокуратурата и съдебните власти да се включат в целия процес на сътрудничество между всички заинтересовани страни;
 • Ще организираме регионална работна среща с институциите от съседни страни, за да насърчим решаващата трансгранична координация и сътрудничество;
 • Ще проведем специализирани курсове за обучение, ще подготвим целенасочени информационни пакети и бюлетини, за да отговорим на нуждите на експертите в институциите и да подобрим практическите им умения.
 • На базата на предварителни проучвания и на резултатите от семинарите, ще разработим препоръки, за да подобрим ефективността и координацията в и между институциите.

Активно подкрепяме рибарските общности, тъй като те зависят от природния ресурс. Дейностите по проекта изрично имат за цел да се справят с бракониерството на есетрови риби:

 • Есетровите ни адвокати са експерти от местните общности, които разговарят с рибарите за необходимостта от защита на есетрите, как и защо да спазват законите;
 • Ще разработим бизнес планове, за да предложим алтернативни източници на доходи в няколко рибарски общности. Така ще покажем реални примери за бизнес, който не вреди на естествената среда.
 • Ще включим рибарите и други засегнати заинтересовани страни в процеса на преразглеждане на процедурите за правоприлагане, за да се увеличи приемането на мерките за контрол и спазването на законовите разпоредби.

Къде и с кого работим? 

Необходимостта от съхраняване и опазване на популациите на диви есетри е по-голяма от всякога. Високата глобална отговорност за това обаче остава за Румъния и България, две от държавите-членки на ЕС с най-ниски доходи, както и за Сърбия и Украйна, едната – страна кандидатка, а другата – потенциална кандидатка за присъединяване към ЕС.

По време на проекта ще работим с 3 основни целеви групи в България, Румъния, Сърбия и Украйна: 

 • Рибари и рибарски общности, включително младежи;
 • Правоприлагащи органи и институции;
 • Магазини, ресторанти, кетъринг компании, които предлагат есетрови продукти.

Докато основните дейности са организирани около нуждите на тези три основни групи, взаимодействието с други заинтересовани страни също е непрекъснато по време на целия проект и включва: учени; администрации на защитени територии; НПО; вземащите решения на национално, местно и европейско равнище; есетрови стопанства; широката общественост, включително потенциални потребители на хайвер и жители на района на Долен Дунав и Черноморието.

map web BG 300x212 - Проектът

Финансиране и партньори

Проектът е координиран от WWF Австрия с участието на следните бенефициенти:

“ЖИВОТ за дунавските есетри” е финансиран от Европейския съюз и партньорите по проекта. Финансирането на ЕС идва от неговия финансов инструмент – Програма LIFE, която подкрепя проекти за опазване на околната среда и действия в областта на климата в целия ЕС.

Искате ли да научите повече?

За повече информация, моля посетете: ec.europa.eu/environment/life/

За повече информация, моля посетете: www.icpdr.org/main/