Издател на уебсайта

WWF България

Съдържание:
Информацията на този сайт е защитена с авторски права, ограничения и правила за ползване.
Контакт:

WWF България
Бул. Цар Борис ІІІ 19Б, ет.4-5
1612 София, България
Тел.: +359 2 950 50 40, +359 2 950 50 41
Fax: +359 2 981 66 40
office@wwfdcp.bg
www.wwf.bg

Редактор:
Роселина Пенева
Регионални комуникации
rpeneva@wwfdcp.bg

Website разработка и дизайн:
Hlebarov
ул. Ангел Кънчев № 3, COSMOS Coworking Space, София, България
hi@hlebarov.com
+359 2 439 7272

Права за снимки и илюстрации

Главна страница
Есетра на черен фон © Kichigin-Shutterstock.com
Река Дунав © Александър Иванов
Контейнер с хайвер © WWF/ Юта Ярл

Acipenser Gueldenstaedti © Любомир Хласек / WWF

Есетра ©  WWF Румъния

Малка есетра ©  WWF Австрия/ Ханс Гребер

 

Проектът
Снимка на дива есетра © AdaCo-Shutterstock

Есетрите в Дунав
Снимка Acipenser Gueldenstaedti © Любомир Хласек / WWF

Изчезване на есетровите риби
Снимка © Евгени Полонски

Свръхулов и търговия с хайвер
Снимка © FreeProd33-Shutterstock.com

Язовир Железни врата и нарушаване на миграцията
Снимка на Язовир Железни врата © Роселина Пенева / WWF

Загуба на местообитанията
Снимка – ляво © Steiger-Meister, Katie, U.S. Fish and Wildlife Service
Снимка – дясно © Steiger-Meister, Katie, U.S. Fish and Wildlife Service

Моруна
Инфографика на цяла моруна в син цвят © WWF
Рисунка на Huso Huso © Стоян Михов / WWF
Рисунка на глава на Huso Huso © Стоян Михов / WWF
Печат “Критично застрашен вид” © WWF
Инфографика на лъжица с хайвер © WWF
Инфографика на глава на моруна в син цвят © WWF
Информационна карта с факти за моруната / Huso Huso © WWF

Руска есетра
Инфографика на руска есетра в оранжев цвят © WWF
Рисунка на Acipenser gueldenstaedtii © Стоян Михов / WWF
Рисунка на глава на Acipenser gueldenstaedtii © Стоян Михов / WWF
Печат “Критично застрашен вид” © WWF
Инофграфика на карта на Черно море в оранжев цвят © WWF
Инфографика с оранжеви стрелки © WWF
Инфографика на две есетри в оранжево © WWF
Инфографика в оранжево на ръка, държаща есетра © WWF
Инфографика на лъжица с хайвер в оранжево © WWF
Информационна карта с факти за руската есетра / Acipenser gueldenstaedtii © WWF

Пъструга
Инфографика в зелено на пъструга © WWF
Рисунка на Acipenser stellatus © Стоян Михов / WWF
Рисунка на глава на Acipenser stellatus © Стоян Михов / WWF
Печат “Критично застрашен вид” © WWF
Инфографика в зелено на лъжица с хайвер © WWF
Информационна карта с факти за пъстругата / Acipenser stellatus © WWF

Шип
Инфографика на светло оранжева есетра шип © WWF
Рисунка на Acipenser nudiventris © Стоян Михов / WWF
Рисунка на глава на Acipenser nudiventris © Стоян Михов / WWF
Печат “Критично застрашен вид” © WWF
Инфографика в оранжево на ръка, държаща есетра © WWF
Инфографика на есетра в оранжево © WWF
Инфографика в оранжево на голяма риба, следвана от три малки рибки © WWF
Информационна карта с факти за есетра шип / Acipenser nudiventris © WWF

Чига
Инфографика в лилаво на чига © WWF
Рисунка на Acipenser ruthenus © Стоян Михов / WWF
Рисунка на глава на чига © Стоян Михов / WWF
Печат “Застрашен вид” © WWF
Инфографика в лилаво на есетров котлет © WWF
Инфографика на оляма риба, следвана от три малки рибки © WWF
Инфографика на водни капки в лилаво © WWF
Инфографика в лилаво на ръка, държаща есетра © WWF
Информационна карта с факти за чигата / Acipenser ruthenus © WWF

Атлантическа есетра
Инфографика на атлантическа есетра © WWF
Рисунка на атлантическа есетра © Стоян Михов / WWF
Рисунка на глава на атлантическа есетра © Стоян Михов / WWF
Печат “Критично застрашен вид” © WWF
Инфографика в червено на риба и водни капки © WWF
Инфографика в червено на реките Дордон и Гарона във Франция © WWF
Инфогрфика в черно на есетра © WWF
Инфографика на голяма риба, следвана от три малки рибки © WWF
Инфографика в червено на две есетри © WWF
Информационна карта с факти за атлантическата есетра / Acipenser sturio © WWF

News & Events
LIFE for Danube Sturgeons Brings New Hope for Survival of These Unique Fish News
Hero image of the team LIFE for Danube Sturgeons inception workshop © WWF
Map of the Danube River © WWF

Ukraine and Romania Have Come Together to Save the Sturgeon Fish News
Hero image of three people © WWF-Ukraine
Image of the participants © WWF-Ukraine
Image of a blue branded folder © WWF-Ukraine

How You Can Help
Image of a sturgeon being dragged by the tail © Prosyanov-iStockphoto.com

Права и отговорности

Проектът “Трайна защита на есетрите по долното течение на Дунав чрез предотвратяване и противодействие на бракониерството и нелегалната търговия с диви животни” с акроним: “ЖИВОТ за дунавските есетри”, координиран от WWF-Австрия и се изпълнява от WWF в Австрия, България, Румъния, Сърбия и Украйна, заедно с партньорството на Биосферен резерват „Делтата на Дунав“, Румъния (DDBRA) и Лайбницкия институт за изследване на зоопаркови и диви животни, Германия (IZW). Проектът стартира през октомври 2016 година и ще продължи до края на 2020.

Този уебсайт и неговото съдържание са разработени и собственост на проекта “ЖИВОТ за дунавските есетри”. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от WWF и партньорите по проекта.

WWF заедно с заедно с партньорството на Биосферен резерват „Делтата на Дунав“, Румъния и Лайбницкия институт за изследване на зоопаркови и диви животни, Германия (IZW), поддържат този уебсайт, за да предоставят информация на достъпно ниво за есетрите в Европа. Целта на всички партньори по проекта е да поддържат тази информация актуална и вярна. Ако бъдат забелязани неточности, ние ще се опитаме да ги коригираме, като партньорите не носят отговорност за точността и изчерпателността на информацията публикувана на уебсайта.

Публикуваната информация е:

• от общ характер и няма за цел да адресира специфини обстоятелства или проблематика от индивидуален или групов характер;
• възможно е информацията да не е напълно изчерпателна, цялостна, точна или обновена;
• някои линкове водят към външни уебсайтове, върху които WWF и проектните партньори нямат контрол;
• информацията не предоставя професионален или правен съвет (ако се нуждаете от правен съвет, то би трябвало да се свържете със съответните специалисти).

Нашата цел е да минимизираме техническите нарушения и грешки на този уебсайт. Въпреки това, не можем да гарантираме, че технически затруднения няма да възникнат, заради формата на качените инфромационни файлове или по други причини. Проектните партньори не поемат отговорност за грешки или технически затруднения, породени от вида и формата на файловете или грешка в отваряне на линкове, водещи към външни уебсайтове.

Авторски права

© 1986 Панда символ WWF – Световен фонд за дива природа
® “WWF” е регистрирана марка
© “Есетрите: Запази Дунавското богатство”
© Биосферен резерват „Делтата на Дунав“, Румъния (DDBRA)
© Лайбницкия институт за изследване на зоопаркови и диви животни, Германия (IZW)
© Европейски съюз, 1995-2015

Защита на лични данни

Партньорите по проекта следват политика за защита на личните данни. Въпреки че, посетителите на този сайт могат да разлгеждат страниците без да дават лична информация, в някои случаи, това се изисква, за да може да им се предостави по-добра и изчерпателна интернет услуга.

Уебсайтът www.danube-sturgeons.org и езиковата версия на български https://esetri.wwf.bg съдържат линкове към уебсайтове на трети страни и тъй като ние нямаме контол върху тези сайтове, препоръчваме да рагледате и да се запознаете с техните политики за лични данни.