Есетрите в Дунав

Появили се преди 200 милиона години, есетровите риби са древен вид мигриращи риби, които днес са на ръба на изчезването. В момента 25 есетрови вида риби живеят в крайбрежните води, реките и езерата на северното полукълбо. Басейнът на река Дунав е запазил някои от най-важните популациите на есетрови риби в света днес.

Въпреки че са надживели динозаврите, днес есетрови риби са най-застрашените животни, включени в Червената книга на световнозастрашените видове на Международния съюз за опазване на природата. До 19-ти век гигантски есетрови риби мигрират по река Дунав чак до Германия и на тях разчитат много рибарски общности. Днес обаче пет от шестте местни дунавски видове се определят като критично застрашени.

Незаконният улов — главно заради техния хайвер — е основната пряка заплаха за оцеляването на дунавските есетри. Загубата на местообитанията и нарушаването на миграцията за хвърляне на хайвера са допълнителни заплахи за тяхното оцеляване.

Есетровите риби в река Дунав играят важна роля като индикатор на здравите екосистеми. Те живеят най-вече в Черно море, като мигрират нагоре по течението на р. Дунав и други големи реки, за да хвърлят хайвера си. В миналото са достигали дължина до 4.5 метра и възраст до 100 години. Поради дългия си жизнен цикъл и късна зрялост есетровите риби са особено уязвими от свръхулов и други заплахи, включително замърсяването и фрагментация на техните местообитания, като възстановяването им отнема много години.