Чига

Чигата (Acipenser ruthenus) живее изцяло в сладки води и за разлика от другите есетрови риби не мигрира от Черно море. Данни, получени от маркирани видове, разкриват максимално миграционно разстояние в Дунав от малко над 300 км. Днес чигата е най-широко разпространеният вид есетрова риба в басейна на р. Дунав. Средната възраст на полова зрялост на този вид е сравнително ниска, около 8 години. В Дунав е още по-ниска – около 7 години. Регистрирана е като застрашен вид.

A_rutenus

ruthenus

Факти

  • След рязко намаляване на запасите в р. Дунав през предишните векове, от 1980 г. числеността на този вид се увеличава.
  • Единствените данни за улов в р. Дунав са за периода 1958 – 1981 г. и според тях уловът е варирал от 117 тона през 1963 г. до 36 тона през 1979 г., при среден годишен улов от 63.5 тона годишно.
  • Това е единственият вид есетра, който все още се среща в Сърбия, най-вече нагоре по течението след язовир “Железни врата”.
  • WWF България направи най-голямото зарибяване с чиги за последните 10 г. – над 50 000 рибки бяха пуснати в българския участък на Дунав.

1 1024x614 - Чига

endangered 2 300x300 - Чига


4 meat - Чига

Свръхулов най-вече заради месото
е основната заплаха за този вид.

4 swim - Чига

През последните години популациите в
Урал, Волга и Дунав се стабилизират.

4 drops - Чига

Живее изцяло в сладки води и за разлика
от другите есетри не мигрира от Черно море.

4 catch - Чига

В наши дни чигата е най-разпространеният
вид есетрав басейна на р. Дунав.