Руска есетра

Някога руската есетра (Acipenser gueldenstaedti) е била най-широко разпространеният вид в р. Дунав. Редовно е мигрирала нагоре по течението, достигайки Братислава. Забелязвани са екземпляри дори във Виена и Регенсбург. Днес руската есетра е регистрирана като критично застрашен вид.

A gueldenstaedtii 300x212 - Руска есетра      gueldenstaedti 300x293 - Руска есетра

Факти

  • Повече от 200 000 руски есетри са обитавали Черно море в периода 1966-1974 г. Текущият размер на запасите не е известен, но се смята за много нисък. 
  • Мигриращите през пролетта екземпляри навлизат в сладки води точно преди размножаването и хвърлят хайвера си в долното течение на реката (320-650 км нагоре по течението). Мигриращите през есента екземпляри хвърлят хайвера си на следващата пролет още по-нагоре по течението (900-1200 км).
  • Годишният улов в бивша Югославия е спаднал от 14 636 кг през 1983 г. до 1 636 кг през 1985 г. (спад от почти 90%) поради строежа на хидровъзела “Железни врата II” през 1984 г. Той отрязва достъпа на представителите на този вид до местата, където хвърлят хайвера си.

есетра 1 1024x614 - Руска есетра

critically 2 300x300 - Руска есетра

 

2 black sea - Руска есетра
Много рядко срещан вид
в басейна на Черно море.

2 migrate - Руска есетра
Мигрира на значително разстояние нагоре
по течението преди да хвърли хайвера си.

2 fishes - Руска есетра
Все още съществува размножаване
в Долен Дунав.

2 catch - Руска есетра
Най-често срещаният вид в
българските ферми за хайвер.

2 caviar - Руска есетра
Източник на хайвера от
осиетра (руска есетра).