WWF с нова стъпка към по-доброто опазване на есетрите


С малко останали естествени местообитания есетрите са сред най-застрашените риби в световен мащаб. Затова природозащитната организация WWF насочва усилията си за опазването на тези ценни животински видове в Долен Дунав и северозападната част на Черно море.

WWF Bulgaria 10 300x226 - WWF с нова стъпка към по-доброто опазване на есетрите

Тази дейност обаче би била немислима без добрата ни работа с институциите, както на регионално, така и на държавно ниво. По тази причина организирахме национален семинар за насърчаване и улесняване на работата в мрежа и обмяна на опит с всички институции, които отговарят за прилагането на националните и европейските регулации, засягащи риболова, аквакултурите и търговията.

На форума обсъдихме проблемите и добрите практики при правоприлагането в четирите страни от дунавския регион, участващи в проекта за опазване на есетрите, а именно България, Румъния, Сърбия и Украйна. Представихме и специално подготвен от WWF Анализ на българското законодателство, засягащо опазването на есетрите. В документа, с който целим да изградим по-добро сътрудничество между институциите, представихме отговорните институции и техните роли в грижата за критично застрашените риби.

WWF Bulgaria 8 300x225 - WWF с нова стъпка към по-доброто опазване на есетрите

На срещата участваха 50 представители от всички институции, отговорни за опазването на есетрите: Гранична полиция, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Агенция “Митници”, Българска агенция по безопасност на храните, Регионална инспекция по околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда.

На срещата беше засегнат и въпросът за провеждането на реформи, които да допринесат за по ефективно проследяване на есетри и есетрови продукти.