Пазете чигите по време на есенната им миграция


С настъпването на есента започна и сезонната миграция на чигите – най-малките есетрови риби и единствените, които не преминават от солени в сладки води по време на своя миграционен маршрут, прекарвайки целия си живот в реките. Сега те се връщат обратно по течението на Дунав, за да се подготвят за следващия си размножителен сезон. По тази причина доста често попадат в мрежите на рибарите.

WWF призовава: Уловите ли чига, върнете я обратно в реката! Купуването и продаването на диви чиги е незаконно, защото са застрашен от изчезване вид. Всеки, който разполага с информация за нелегален риболов и продажба на есетри, може да подаде сигнал в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Появили се преди около 200 милиона години, есетровите риби са обитавали река Дунав още от времената на динозаврите. Днес обаче тези емблематични видове са на ръба на изчезването, основно заради дейността на човека. Някога те са мигрирали по цялата дължина на реката, за да достигнат местата за хвърляне на хайвер. Сега язовирът „Железни врата“ ограничава чувствително тяхното пространство и не им позволява да завършат своята миграция.

Есетровите риби са едни от най-застрашените в световен мащаб. А регионът на Долен Дунав и Черно море е единственият, в който все още се срещат жизнеспособни популации.

От години природозащитната организация WWF работи за опазването на четирите есетрови вида, които все още живеят в Дунав – моруната, руската есетра, чигата и пъстругата. В тази дейност разчитаме изключително много на доброто ни сътрудничество с местните общности и рибарите.

Опазването на сладководните популации е проблем от световна величина. Те са намалели с цели 83% от 1970 г. насам, алармира докладът на WWF „Жива планета 2018“. Според документа, който се публикува веднъж на две години и представя актуална картина на човешкото въздействие върху природата, през ХХ в. сладководните риби са с най-висока степен на изчезване сред гръбначните животни в глобален мащаб.