„Конференция на бъдещето“ търси нови възможности за бизнес по Дунав


На 16 и 17 ноември 2018 г. WWF България организира „Конференция на бъдещето“ в Никопол. Основната цел на форума беше да даде шанс за обсъждане на нови бизнес възможности за рибарските общности в региона на Никопол и Белене.

Събитието се състоя след като през 2017 г. природозащитната организация WWF извърши проучване на социално-икономическата ситуация сред рибарски общности по поречието на Дунав. Анализът на резултатите показа тежка демографска и социална картина, включваща задълбочаващо се обезлюдяване на някои населени места, лимитирани финансови възможности за развитие, както и наличието на широко разпространено чувство на отчаяние и липса на алтернативи.

В същото време, тези рибарски общности са изключително важни за опазването на дивите есетри в Дунав и затова екип на WWF пристигна в Никопол, за да им помогне заедно да положат основите на обща визия за развитие.Сред важните задачи на конференцията бяха набелязването на съвместни стъпки и проекти, привличането на всички заинтересовани страни в процеса, както и генерирането на мотивация за действие.

На форума стана ясно, че районът вече може да се похвали с някои позитивни тенденции като постепенната промяна на обществената нагласа към опазване на околната среда. В същото време обаче рибарите продължават да се сблъскват със серозни проблеми, сред които замърсяване на реката, лоша комуникация с местните власти и застаряване на населението.

Взимайки предвид конкурентите предимства на територията, представителите на WWF и местните рибари обмениха някои конкретни идеи за развитие. Сред тях са: подобряване на инфраструктурата и създаването на еко-пътеки, стимулиране на местното производство и предлагане на автентични храни, развитие на местното Рибарско дружество, както и насърчаване на гражданското участие в разнообразни инициативи. Специално внимание беше отделено и на възможността за повишаване на ползите за региона, идващи от реката, например чрез използване на туристическия поток, преминаващ с круизни кораби по Дунав.

Следващите съвместни стъпки предвиждат разработване на конкретен бизнес план заедно с представители на рибарските общности. WWF ще продължи да подкрепя инициативата на рибарите, за да постигнем заедно опазване както на Дунав, така и на есетрите.