Черен хайвер на пазара – какво е нужно да знаем


Малко храни са се прочули като символ на лукса така, както черният хайвер. Особено в периода около Коледа и Нова година много хора са склонни да похарчат повече за деликатеси като есетрово месо и хайвер, които да сложат на празничната трапеза.

Дивите есетрови риби са силно застрашени и всички видове са защитени от Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). В момента международната търговия с див хайвер не е разрешена. Риболовът на есетри в България и останалите държави по Долен Дунав също е забранен.

Въпреки това, незаконните риболов и търговия с есетрови продукти продължават. Отговорните институции имат правомощията да премахнат от пазара незаконните есетрови продукти. Също така, отговорните и информирани търговци и потребители могат да се погрижат да не купуват хайвер от есетри, жертви на бракониерство.

“Есетровите популации са намалели драстично през последните десетилетия. Бракониерството и незаконната търговия с хайвер са сред основните заплахи за тези удивителни риби”, споделя Юта Ярл, експерт във WWF и презентатор във видеото “Изисквания за етикетиране на есетров хайвер”.

Задължителен етикет със специален код различава законния от незаконния хайвер.

P1022465 1 300x290 - Черен хайвер на пазара – какво е нужно да знаем

Всеки контейнер с есетров хайвер трябва да носи такъв етикет за еднократна употреба, който запечатва контейнера и се разкъсва при отваряне. Кодът, състоящ се от букви и цифри, предоставя информация за източника и произхода на хайвера.

Подробности за системата за етикетиране, как да разчитате кода и друга важна информация за търговията с хайвер и есетрово месо, може да научите от брошурата “Есетрите и хайверът: Основи на законната търговия с хайвер” и  видеото “Изисквания за етикетиране на есетров хайвер”, приложено в тази статия.

Материалите са произведени от WWF, за да подпомогнат отговорните институции в България, Румъния, Сърбия и Украйна в борбата с бракониерството на есетри и незаконната търговия с техни продукти.