Уловът на чиги в Сърбия е официално забранен


От вчера (01.01.2019 г.) влезе в сила официална забрана за улов на чиги в Сърбия, приета от Министерството на околната среда на Република Сърбия. Това значително ще допринесе за възстановяването на популациите на този застрашен вид.

WWF Адриа проведе проучване през юни 2018 г., което показва, че в Сърбия чигата се лови интензивно по време на сезонната забрана, обхващаща периода за хвърляне на хайвер. Хващаните екземпляри често са под законно разрешения минимален размер от 40 см. и се продават нелегално в ресторанти и по пазари в Сърбия. WWF очаква това да бъде спряно благодарение на най-новата промяна в регламентите.

„Въвеждането на забраната е резултат от съвместната работа на Министерството на околната среда и WWF Адриа, което показва колко плодотворно може да бъде сътрудничеството между държавните институции и гражданските организации“, споделя Душка Димович от WWF Адриа. „Според доклада за състоянието на околната среда в Република Сърбия за 2017 г. уловът на чиги се е увеличил с около 44%. Ние вярваме, че забраната за риболов ще позволи възстановяването на вида, който е много уязвим в световен мащаб. Това е голям успех за Сърбия в опазването на природата.“

Чигата е застрашен вид, включен в червения списък на IUCN. Това се дължи на свръхулова, унищожаването на нейните местообитания и замърсяването. По тази причина инициативата на WWF беше подкрепена от Обединените рибари от Сърбия и Асоциацията на търговците рибари.

„Искаме да отчетем успешния пример за сътрудничество между експертната общност, гражданските организации и Министерството на околната среда“, каза изпълнителният директор на Обединените рибари от Сърбия Любомир Пейчич. „В същото време приканваме всички отговорни институции да положат усилия за прилагането на тази постоянна забрана, както и за по-добра защита на рибните запаси. Надяваме се, че това няма да бъде една от ситуациите, в които законовите регулации остават само на хартия.“