WWF взима спешни мерки, за да спаси последните останали диви есетри в света


На 8-ия Международен есетров симпозиум, провел се от 10 до 16.09. във Виена, природозащитната организация WWF обяви нова стратегия за опазване на есетрите – най-застрашените риби в световен мащаб.

Стратегията цели да се сложи край на прекомерния улов на тези риби за хайвер и месо, да се запазят ключовите им миграционни маршрути, да се защитят и възстановят основни речни местообитания и да се създадат центрове за възстановяване на дивите популации.

За постигането на тези цели WWF ще работи с партньори от Европа, Азия и Северна Америка, където все още се срещат диви есетри. Стратегията се фокусира върху подкрепа за по-строго прилагане на съществуващите закони, разработване на алтернативни източници на доходи за рибарските общности и гарантиране, че опазването на есетрите се включва в инвестиционните политики на обществени и частни финансови институции.

Стратегията ще насърчи по-голямото сътрудничество между страните. То е от съществено значение за преодоляване на незаконната трансгранична търговия и по-нататъшното преграждане на реките, дължащо се на нови язовири и друга инфраструктура.

Стратегията ще информира и за това какво могат да направят хората, за да помогнат на есетрите да оцелеят. „Много е просто: хората трябва да спрат да купуват хайвер или месо от диви есетри. Изборът на продукти само от реномирани есетрови развъдници ще намали натиска, оказван върху видовете от незаконния риболов, и ще осигури време за справяне с останалите заплахи за тяхното оцеляване“, заяви Стюарт Ор, ръководител на направление „Води“ на WWF.

Международният симпозиум събра близо 300 експерта от цял свят. Сред тях беше и екипът на “ЖИВОТ за дунавските есетри”. Проектът е единственият в момента, който се концентрира върху Долен Дунав и Черно море и цели да прекрати незаконния улов на критично застрашените есетри.

 

IMG 6044 300x200 - WWF взима спешни мерки, за да спаси последните останали диви есетри в света
Екипът на  “ЖИВОТ за дунавските есетри” на 8-ия Международен есетров симпозиум

 

*** Презентации от конференцията можете да намерите тук:

ISS8 Caviar trade WWF 130917

ISS8 Working with fishermen WWF 140917