WWF и Световното дружество за опазване на есетрите се обединиха в защитата на критично застрашените есетри


Партньорството между WWF и Световното дружество за опазване на есетрите се сключи по време на 8-ия Международен есетров симпозиум, провел се от 11 до 16-ти септември във Виена. Тогава бе представена и нова стратегия за опазването на критично застрашените животни. Важен момент от нея е именно съвместната работа на учени, природозащитници, правителства и местни общности.

Фокусът на усилията на двете организации ще е върху реките Дунав и Риони (Грузия). България и Румъния имат ключова роля, защото именно в тези държави се срещат последните популации на диви дунавски есетри. От 6-те вида обитавали Дунав в миналото, вече са останали само 4, 3 от които са критично застрашени, а един – застрашен.

Сътрудничеството между WWF и Световното дружество за опазване на есетрите ще се изразява в две основни дейности – разработването и прилагането на програми за зарибяване и борба с бракониерството и трафика на есетрови продукти.

^2F55F10463A1CE1416FCC24A456C6A7E9FA1CCD74066AA2E4E^pimgpsh fullsize distr 300x198 - WWF и Световното дружество за опазване на есетрите се обединиха в защитата на критично застрашените есетри

Зарибяването е успешен метод в консервационната практика. Това е основната предпоставка за възстановяването на жизнеспособни популации. В миналото е широко използвано средство за увеличаване на добива на риба, но не е имало установен стандарт.

Бракониерството и трафикът на хайвер и месо от диви есетри остават сред най-сериозните заплахи за оцеляването на тези риби в дивата природа. Борбата с тях изисква задълбочени познания и опит в различни сфери на дейност – определяне на вид и произход, оценка на риска, ангажиране на различни заинтересовани страни (особено местни общности), законодателство, съдебна система и политика. WWF и Световното дружество за опазване на есетрите имат необходимата експертиза и съвместно ще бъдат още по-успешни в борбата с бракониерството и трафика на есетрови продукти.