На Световния ден на мигриращите риби WWF и Световното дружество за опазване на есетрите призовават властимащите да предприемат спешни действия за опазване на есетрите


На 21 април отбелязваме Световния ден на мигриращите риби. Той е повод да си припомним за значението на мигриращите риби и колко жизнено необходимо за всички нас е да има здрави, свободно течащи реки.

Тази година WWF и Световното дружество за опазване на есетрите (WSCS) отбелязват събитието с Виенската декларация за глобално опазване на есетрите. Документът е резултат от консултации на Дружеството с природозащитници  и учени, специалисти по есетровите риби, относно това, какво е необходимо, за да се осигури оцеляването на най-застрашените риби в света. Есетрите живеят само в северното полукълбо и в продължение на десетилетия са били подложени на прекомерен риболов и други видове натиск от човешката дейност, които са ги довели до ръба на изчезването. Виенската декларация призовава властимащите да предприемат незабавни действия за ограничаване на заплахите за есетровите популации и за подпомагане на тяхното естествено възпроизвеждане. Текстът се състои от 22 препоръки към политиците и практически насоки за тяхното прилагане.

WWF Paul Glendell min 300x188 - На Световния ден на мигриращите риби WWF и Световното дружество за опазване на есетрите призовават властимащите да предприемат спешни действия за опазване на есетрите

Преграждането на реките е сред най-сериозните заплахи за есетрите. Язовирите прекъсват достъпа им до местата, в които хвърлят хайвера си, и ги правят по-уязвими към бракониерството. Старите рибари разказват истории за това как при построяването на язовир “Железни врата” есетрите са се опитвали да си пробият път под стената на язовира, за да стигнат до обичайните си места за размножаване – чак до Германия. Същевременно, рибарите ги вадели от реката в насипно състояние. До днес все още малкото останали диви есетри не са в състояние да преминат през тази непреодолима бариера.

Виенската декларация призовава за значително намаляване на отрицателното въздействие на язовирите върху реките, обитавани от есетри. Това може да бъде постигнато, като старите съоръжения се снабдят с рибни проходи, по които големи мигриращи риби да могат да преминават нагоре и надолу по течението. Необходимо е и да се въведе непрекъснат мониторинг, за да се гарантира, че мерките работят. Декларацията също така призовава за отстраняване на язовирни съоръжения, които вече не са ефективни, поради последиците от изменението на климата,и следователно не оправдават оборудването им с рибен проход.

С подкрепата на проекта “Живот за дунавските есетри” заинтересованите страни от четири ключови държави – България, Сърбия, Румъния и Украйна, ще бъдат ангажирани с Виенската декларация. В близките дни отговорните институции и властимащи в тези държави  ще получат копие от нея на техния местен език. WWF и WSCS ще продължат да се застъпват за защитата на последните диви популации на тези древни и силно застрашени риби.

VD image 300x110 - На Световния ден на мигриращите риби WWF и Световното дружество за опазване на есетрите призовават властимащите да предприемат спешни действия за опазване на есетрите