Дунав потече в София


За 15-а поредна година на 29-и юни държавите от Дунавския басейн честваха Международния ден на една от най-важните европейски речни системи. Ние от WWF отбелязахме повода с тематична 3D мапинг прожекция. Събитието се състоя в коритото на река Перловска. Локацията не беше случайна – показахме как изглежда живата река и до какво състояние може да я доведе човешката дейност.

Инициативата целеше не просто да запознае обществеността с емблематичната река и нейните чудновати обитатели, но и да изпрати важно послание за проблемите, които заплашват сладководните басейни у нас. Малцина знаят, че близо 80% от крайречните природни местообитания и рибните ресурси на Дунав са унищожени през ХХ век, а останалите са застрашени. Затова WWF работи за възстановяването на тези екосистеми и опазването на дунавските притоци и обитатели, като критично застрашените есетри.

Въпреки двукратното отлагане на събитието заради поройни дъждове на него присъстваха повече от 200 души. Наши представители също бяха там, за да разкажат повече по темата и за това как всеки един от нас би могъл да допринесе за опазването на водното ни богатство.

IMG 1439 300x200 - Дунав потече в София

Освен в София, чествахме Деня на Дунав и в посетителския център на Природен парк Персина в Белене с близо 40 деца от местната общност. Те влязоха в ролята на есетри и чрез забавна игра разбраха какви са проблемите, с които се сблъскват тези критично застрашени дунавски обитатели.

Международният ден на Дунав води корените си от 29-и юни 1994-а година, когато 13 държави и Европейската комисия подписват международната Конвенция за опазване на реката. За първи път обаче Денят на Дунав е отбелязан през 2004-а година. Той има за цел да привлече общественото внимание към огромното значение на реката за десетте държави, през които протича, както и към устойчивото използване на нейните води.