WWF си сътрудничи с рибари при наблюдението на есетри


Пилотен модел за наблюдение на есетри се оказа успешен в България. Моделът дава възможност на рибарите да докладват за непредвиден съпътстващ улов. В резултат в периода между юли 2018 г. и септември 2020 г. природозащитната организация WWF получи над 250 снимки и видеоклипове на есетри, направени от рибари по Дунав и Черно море.

Защо разчитаме на рибарите при наблюдението на есетри?

Без набирането на систематични данни за състоянието на есетровите популациите има риск мерките, приемани за опазването им, да не дадат резултат. През последните 8 години WWF е единствената организация в България, която събира информация от такъв тип. Участието на местните общности в този процес е от съществено значение за оцеляването на есетрите. Убедихме се от първа ръка колко важно е хората активно да управляват природните ресурси около тях, за да подобряват своето икономическо и социално благосъстояние. Един от възможните начини за това е именно включването на рибари от общностите, разположени край река Дунав и Черно море, в дейности за наблюдение на есетри.

Впечатляващи резултати

В периода на тясно сътрудничество с местните рибари (юли 2018 г. – септември 2020 г.) WWF получи общо 253 снимки и видеоклипове на есетри – 60 от река Дунав и 193 от Черно море. По-голямата част от материалите, изпратени от района на Черно море, са били направени в периода между октомври и февруари, докато дунавските рибари са се натъквали на есетри главно в месеците от април до август.

Ако проследим отделните видове, забелязваме, че сме получили най-много снимки на пъструга – 57, следвани от руска есетра (16), чига (12), моруна (4), както и две снимки на хибридни видове. От 16-те руски есетри, на които са попаднали рибарите, 13 са съвсем млади – най-вероятно от зарибяването, което WWF извърши през лятото на 2019 г. Тази статистика показва много тревожна тенденция, а именно, че руската есетра се превръща във все по-рядък вид.

Овластяване на местните риболовни общности да опазват есетрите

След въвеждането на забрана за улов на есетри през 2011 г. данни за появата им се събират по два основни начина – чрез научни изследвания, проведени от WWF и чрез рибари, съобщаващи ни за сътъстващ улов. Рибарите са длъжни незабавно да освободят случайно уловена есетра, но не са задължени да уведомяват за това съответните органи или да регистрират този улов някъде.

В стремеж да подобри начина на извличане на надеждни данни за есетрите, експертът на WWF Борислава Маргаритова проведе поредица от обучения за рибари, а някои от тях дори бяха снабдени с мобилни смартфони с камера и геолокация като част от проекта „Живот за дунавските есетри“. Бивайки въвлечени, рибарите не само участват в изследванията, но и разбират смисъла от опазването на застрашените видове.

Резултатите подчертават също така и колко важна е дейността на „есетровите адвокати“. Те играят ключова роля в проекта „Живот за дунавските есетри“, който се разшири и включи в обхвата си и Черно море. Именно в северните райони на българското Черноморие „есетров адвокат“ на WWF си сътрудничи активно с рибарите, което допринесе за получаването на 147 снимки на 46 екземпляра. Рибарите в тези райони са склонни да работят маломащабно, в плитки води, а техният есетров улов се състои главно от млади риби.

Борислава Маргаритова съветва: „Важно е да се опитаме да запазим установените отношения на доверие с рибарите и извън работата по проекта. Ключов фактор за това е да продължим да посещаваме редовно тези риболовни общности и да изслушваме внимателно техните тревоги и опасения. Само тогава ще наблюдаваме положителни и устойчиви резултати в опитите си да спасим есетрите от изчезване.“

Данни

След въвеждането на така необходимата забрана за улов на есетри през 2011 г., Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) вече няма информация за състоянието на популациите им нито в Дунав, нито в Черно море. Това се дължи на факта, че Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие спира да събира данни. Единствените сведения за есетрите в България към ноември 2020 г. са тези, получени от годишните проучвания на WWF по река Дунав, както и тези, предоставени ни от рибарите.