Във Франция започна най-мащабното премахване на язовир в европейската история


Исторически момент за реките в Европа. Във Франция започна разрушаването на 36-метровата стена на язовира „Везен“. Операцията ще влезе в аналите като най-мащабното премахване на язовир на Стария континент досега.

Това забележително събитие е част от дългосрочен проект за освобождаване на река Селун. Целта е да се създадат условия за връщането на сьомгата, змиорките и много други животински видове обратно в реката. Дивият свят е важна част от екосистемата на известния залив Мон Сен-Мишел, който е една от най-големите европейски туристически атракции, както и обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

Извеждането от експлоатация на язовира „Везен“, както и на другия остарял язовир „Ла рош ки боа“ през следващите две години, ще отвори 90 км от река Селун. Това ще подобри качеството на водата ѝ, ще позволи на мигриращата сьомга да се върне към някогашните си местообитания и ще облагодетелства хората и природата по течението на цялата река.

„Премахването на язовира „Везен“ е сигнал за еволюция в отношението на Европа към нейните реки. Вместо да изграждат нови язовири страните възстановяват реките и връщат биоразнообразието в тях“, заяви Роберто Епел, президент на Европейската мрежа на реките и лауреат на наградата Euronatur. „Природата може да се възстанови забележително бързо когато язовирите бъдат премахнати. Аз с нетърпение очаквам да видя сьомга да плува покрай Мон Сен-Мишел и да хвърля хайвера си в изворите на Селун за първи път, откакто бабите и дядовците ми са били млади.“

Съгласно законодателството на Европейския съюз в областта на водите – Рамковата директива за водите (РДВ) – правителствата на държавите членки са длъжни да предприемат мерки за възстановяване на реките на тяхна територия. Целта е те да бъдат приведени в „добро екологично състояние“ най-късно до 2027 г. Това е от изключително важно значение, тъй като днес едва 40 % от водите на територията на Европейския съюз са в добро състояние. Премахването на остарели язовири и възстановяването на биологичното разнообразие в реките е много ефективен начин за изпълнение на ангажиментите по РДВ. Директивата се смята за един от най-ценните елементи на природозащитното законодателство, приеман някога, както и за най-мощния лост на гражданското общество и индустрията за силна и амбициозна защита на водите.

„Поздравяваме Франция за огромния успех, който носи нова надежда за мигриращите видове риба, като сьомгата, змиорката и есетрата“, заяви Андреас Баумюлер, ръководител „Природни ресури“ в европейския офис на WWF в Брюксел. „Това обаче не бива да засенчва факта, че много държави членки все още настояват за значителното отслабване на законодателството на ЕС в областта на водите по време на текущата проверка за годност. Ако някога бъдат приети, тези промени сериозно биха попречили на положителните мерки за възстановяване на европейските реки.“

Изкуствените преградни съоръжения като язовирите са една от най-големите заплахи за речните екосистеми, понеже водят до фрагментация на реките и разкъсват местообитанията на местните видове. Те спират естествения поток на седиментите надолу по течението и създават условия за локални наводнения или засушавания в зависимост от сезона, като преграждат и пътя на мигриращите риби. Тези пречки застрашават хабитатите не местните видове и често водят до намаляване на техните популации. Ново проучване, публикувано в Nature, разкрива, че днес само една трета от най-дългите реки в света все още са свободно течащи.

Повече от 3500 прегради са премахнати в Европа през последните години. Тук влиза и историческият проект за възстановяване на реките в Естония, който планира да изведе от експлоатация десет язовира и да отвори 3300 км речен басейн. Добрата новина е, че все повече европейци даряват средства, за да видят премахването на тези прегради и съживяването на реките.