WWF работи за развитието на туризма в рибарските райони по Дунав


WWF България в сътрудничество в община Никопол организира опознавателен тур на културните, исторически и природни дадености на дунавския град Никопол. В него взеха участие представители на четири туроператорски фирми и сдружение “Деветашко плато”,  координиращо успешно местни инициативи за развитие на туризъм в друг района на Община Летница. Домакини на посещението бяха Община Никопол и рибарско сдружение “Амур-Никопол”.

Събитието се организира в рамките на проекта на WWF, „ЖИВОТ за дунавските есетри“, съфинансиран от програмата ЛАЙФ на Европейския съюз. Целта на пътуването беше представяне на досегашните идеи за развитие на туризъм в Никопол, разработвани и обсъждани по проекта, и събиране на обратна връзка и препоръки от страна на заинтересованите страни. Участниците имаха възможността да посетят исторически паметници, сред които чешмата на Елия, крепостта Калето, църквата “Св. Св. Петър и Павел” и паметника на победата. Сред най-атрактивните преживявания несъмнено бяха онези, свързани с опознаването на рибарския поминък и разходка до островите в река Дунав в непосредствена близост до Никопол.

Проектът предоставя подкрепа за създаване на условия за заетост на местната общност с убеждението, че развитието на туризма може да намали зависимостта на поминъка на рибарите от потенциалния улов на есетри. Уловът на есетри в долното течение на река Дунав, включително на територията на България, продължава да бъде строго забранен.

WWF-България ще обобщи обратната връзка на участниците в познавателния тур и ще я предостави за ползване на община Никопол и Рибарско сдружение “Амур” – гр. Никопол.