Честваме Световния ден на влажните зони


Всяка година на втори февруари честваме Световния ден на влажните зони, за да отбележим важната им роля за хората и планетата. Влажните и заливни зони допринасят в много отношения за качеството ни на живот и оцеляването ни и имат редица социални и икономически ползи.

Сред най-значимите са предпазването от наводнения и осигуряването на чиста вода.  В тях се съхраняват големи количества въглерод, което ги прави изключително  важни за предотвратяване на промените в климата. Също така, те осигуряват храна, дървен материал и биомаса, способстват за развитието на устойчивия туризъм – каране на каяци, плуване и гмуркане, наблюдение на птици, риболов, плаване.

До скоро тези ползи не са били осъзнавани и в резултат на човешката дейност са били унищожени близо 80% от естествените влажни зони в Дунавския регион. Това е довело до срив на риболова по Дунав. В миналото около 65% от улова на риба в някои участъци на реката се е падал на дивия шаран, но след пресушаването на блатата, където той хвърля хайвера си, видът бързо става критично застрашен („Червената книга“ от 1981 г.). Промените в речната екосистема оказват сериозно негативно въздействие и върху емблематичните за Дунав есетри, които също са критично застрашени. От спада в популациите на тези видове страда поминъкът на рибарските общности по Дунав.

Добрата новина е, че съществуват инициативи за възстановяване на влажните зони и опазване на есетрите. За последните 10 години десет хиляди хектара влажни зони са възстановени в Дунавския регион, в това число и в България с помощта на WWF. “Живот за дунавските есетри” е част от стратегическите усилия на WWF и Европейския съюз да опазят ценните есетрови риби.

Честит Световен ден на влажните зони от екипа на WWF!