Световен ден на дивата природа: възможност да участвате в опазването на нашия свят


Световният ден на дивата природа на 3 март е международно честване на всички прекрасни диви животни и растения, обитаващи нашата планета. На този ден повишаваме осведомеността за опасностите, които застрашават тяхното оцеляване. За съжаление, някои диви видове вече са изчезнали поради загуба на местообитания или свръхексплоатация. Други видове са спасени от подобна съдба благодарение на нарастващата информираност и усилията, предприети за тяхната защита.

Чрез проекта “Живот за дунавските есетри” (2016 – 2020), ние работим за опазването на есетровите риби, които в района на Долен Дунав и северозападното Черноморие все още се срещат в дивата природа. Днес 3 от шестте местни вида са критично застрашени, един е застрашен, а два се смятат за изчезнали в басейна на река Дунав.

Дунавските есетри:

 

2huso huso 300x55 - Световен ден на дивата природа: възможност да участвате в опазването на нашия свят

Моруната (Huso huso) е най-голямата сладководна риба в света. Тя е критично застрашена.

acipenser gueldenstaedti 300x63 - Световен ден на дивата природа: възможност да участвате в опазването на нашия свят

Руската есетра (Acipenser gueldenstaedti) преди години е била най-широко разпространеният вид в р. Дунав. Днес е регистрирана като критично застрашен вид.

acipenser stellatus 300x55 - Световен ден на дивата природа: възможност да участвате в опазването на нашия свят

Пъстругата (Acipenser stellatus) има тяло, покрито с отличителни звездообразни плочки. Днес е регистрирана като критично застрашен вид.

2acipenser ruthenus 300x81 - Световен ден на дивата природа: възможност да участвате в опазването на нашия свят

Чигата (Acipenser ruthenus) lживее изцяло в сладки води и за разлика от другите есетрови риби не мигрира от Черно море. Днес е регистрирана като застрашен вид.

acipenser nudiventris 300x55 - Световен ден на дивата природа: възможност да участвате в опазването на нашия свят

Шипът (Acipenser nudiventris) никога не е бил преобладаващ вид в басейна на река Дунав. Той е критично застрашен вид и се смята за изчезнал в Румъния и България.

acipenser sturio 300x55 - Световен ден на дивата природа: възможност да участвате в опазването на нашия свят

Атлантическата есетра (Acipenser sturio) винаги е била от най-рядко срещаната есетра в Дунав и нейното присъствие е документирано само до началото на 20-ти век. Смята се за изчезнала.

As most sturgeon stocks are shared between several countries, any conservation measure needs strong cross-border cooperation. In our project “LIFE for Danube Sturgeons”, seven organisations from six countries team up to take care of a better protection of Danube sturgeons. Together with fishing communities and law enforcement agencies we work to achieve a long-term reduction of illegal sturgeon fishing and trade in the lower Danube region.

Тъй като есетровите популации са споделени между няколко държави, е необходимо сериозно трансгранично сътрудничество, за да бъдат опазени. В нашия проект “Живот за дунавските есетри” седем организации от шест държави обединяват усилията си, за да осигурят по-добра защита на есетрите. Заедно с рибарските общности изследваме и разработваме алтернативни източници на доходи, за да се намали опасността за есетри. Подпомагаме отговорните институции в борбата с бракониерството и незаконната търговия.

Какво можете да направите вие за есетрите:

  • Ако уловите есетра, върнете я обратно във водата.
  • Не купувайте хайвер и месо от диви есетри.
  • Ако станете свидетел на бракониерство или търговия с продукти от диви есетри, подайте сигнал. Научете как в раздела “Как може да помогнете”

Видео предложение: Невидимите риби – Когато видовете изчезват: https://www.youtube.com/watch?v=rcjI7hivmm4

История на Световния ден на дивата природа

Всяка година към списъка със застрашени видове се прибавят стотици, а изчезването на видове е с изумително висок процент. През 1973 г. ООН застава зад опазването на застрашените видове по цял свят и обявява 3 март за “Световен ден на дивата природа”. Независимо дали става въпрос за растения или животни, значението на тези видове във всяка област на човешкия живот, от кулинарна до медицинска, не може да бъде подценявано.