Над 200 служители на реда в Румъния бяха обучени да разкриват случаи на нелегална търговия с есетри


Природозащитната организация WWF Румъния проведе серия от обучения за представители на местните правоприлагащи органи през втората половина на 2019 г. Повече от 200 служители на румънската полиция, митница, полицията на Делтата на Дунав и Националната агенция по рибарство и аквакултури бяха обучени да разкриват случаи на нелегална търговия с месо и хайвер от есетри. По-голямата част от служителите на реда работят в звена, специализирани в контрола на търговията, включитело и търговията с животински видове.

Учебните сесии бяха организирани като част от проекта „Живот за Дунавските есетри“ и бяха фокусирани върху идентификацията на местните есетрови видове. В долното течение на реката днес са се запазили последните популации на четири вида есетри в Европейския съюз – моруна, руска есетра, атлантическа есетра и чига. Важен акцент на обучението беше именно разграничаването на тези риби от екзотичните хибридни видове, които често могат да бъдат засечени на румънските рибни пазари. Екипът на WWF също така очерта правната рамка за внос и износ на есетрови продукти, насочи вниманието върху изискванията на Европейския съюз за етикетиране на хайвера, а също и представи богатата база данни на системата EU TWIX, както и най-новите научни методи за идентификация произхода на есетровите видове. WWF подчертава, че незаконната търговия с диви животни представлява сериозна заплаха за благосъстоянието, бизнеса, националните институции и местните икономики на европейските държави.

Очакваният резултат от обучението беше да се увеличи капацитета на националните власти да конфискуват незаконно продавани екземпляри, както и да се предвидят адекватни санкции за нелегалната търговия с диви животни.

Темата за престъпленията срещу дивата природа предизвика засилен интерес

Учебните занятия се проведоха в помещенията на регионалните митнически дирекции в Тимишоара, Яж и Галац, в окръжните полицейски инспекторати в Констанца, Тулча, Яломица и Браила, в централната служба за обществен ред в Букурещ, както и в клоновете на Националната агенция за рибарство и аквакултури в Констанца и Бущени.

В края на обучението представителите на различните институции бяха поканени да попълнят въпросник и да споделят своите отзиви от работата си с екипа на WWF. Голяма част от анкетираните подчертаха нуждата от повече информационни материали във връзка с търговията с живи животни, декоративни растения, тропическа дървесина, храна, кожа, слонова кост и лекарства, добивани директно от дивата природа. Според тях това би подобрило значително способността им да разкриват и реагират адекватно на престъпленията срещу природата. WWF напомня, че уебсайтът на проекта „Живот за Дунавските есетри“ има специална секция, в която се съхраняват разнообразни материали, включително наръчници, брошури и видеоклипове за обучения, съдържащи важна информация по темата.

Подготвя се нова брошура, насочена към прокурорите и съдиите

Екип, ръководен от WWF Румъния, подготвя нова информационна брошура, насочена към служителите на правоприлагащите органи и съдебната власт. Основната цел на материала е да бъдат подпомогнати държавите по долното течение на река Дунав в борбата им срещу нелегалната търговия с диви животни и продукти от тях. Брошурата ще очертае съществуващата международна, европейска и национална правна рамка по темата за опазването на есетрите от бракониерство и незаконна търговия. Тя също така ще предложи и препоръки, които трябва се вземат под внимание при разследването на престъпления срещу дивата природа.