Как Финландия започна да освобождава своите реки


Забележителен успех на WWF проправи пътя към най-голямото премахване на язовири в историята на Финландия. Благодарение на природозащитната организация три хидроязовира на река Хилтоланьоки ще бъдат демонтирани, което ще възстанови състоянието на редица бързеи и ще позволи на сьомгата да се завърне към местата, където е хвърляла хайвера си преди повече от 200 години. Тази победа в името на природата предизвика сериозен медиен интерес във Финландия и създаде инерция за премахването на язовири из цялата страна.

„Това не е нищо повече от смяна на парадигмата“, коментира Сампса Вилхунен, ръководител на практика „Води“ във WWF Финландия, описвайки какво е необходимо за да се стигне дотам, че политиците да признаят стойността на свободно течащите реки и здравето на рибните запаси в тях. „За да залегне премахването на тези язовири в националния план на Финландия бе нужна цяла година на застъпничество и убеждаване.“

 

Но цялостната работа в тази посока далеч надхвърля финалните 12-месечни усилия.

Всичко започва още през 2015 г. по време на парламентарните избори. Тогава политическите партии открито планират да нарушат ключово законодателство от 1987 г., което гарантира защитата на последните свбодно течащи реки и диви бързеи, за да инвестират в хидроенергетика. Тя трябвало да доведе до постепенното извеждане от експлоатация на въглищните централи и до преминаването към по-чиста енергия.

„Въпреки че по същество намерението беше добро и в съответствие с Парижкото споразумение за климата, за съжаление, то щеше да бъде за сметка на нашите сладководни местообитания, които по онова време не представляваха интерес за политиците“, признава Сампса.

Това тласна обществото да застане зад своите реки. Непосредствено преди изборите WWF и партньорски организации от неправителствения сектор проведоха кампания в социалните медии, която обясни ефектите от хидроенергията върху здравето на речните екосистеми. Кампания, която осигури така необходимото усилване на гражданския глас.

Тя включваше проучвания на граждани и срещи с политици, за да се подчертае вредата, която хидроенергията може да причини на ключови сладководни местообитания. Кампанията провокира широк обществен отзвук в интернет пространството, който притисна политиците не просто да се откажат от идеята да жертват останалите свободни реки в името на хидроенергетиката, но и да включат възстановяването на водите и запасите от мигриращи риби в четиригодишния правителствен план.

„Реките се превърнаха в голяма национална тема! От унищожаване преминахме към възстановяване. Политиците видяха ценността на природата или може би бяха принудени да го направят. А какво се е случило зад затворените врати на залата за преговори остава да бъде изследвано един ден от социолози и историци“, казва Сампса.

Със своята кампания Финландия представи един чудесен пример, показващ как критична маса от хора може да застане зад националното законодателство, да направи така гласът ѝ да бъде чут и да генерира промяна в начина, по който политиците виждат природата.

 

Прилив на подкрепа

Днес Финландия работи за смекчаване на ефектите от климатичната криза, но хидроенергетиката вече не е част от уравнението. И за да подпечата споразумението между властта и обществото тази година Скандинавската страна за първи път включи премахването на язовири в своя национален план. Освен това беше осигурено и необходимото финансиране за възстановяване на реките – огромна победа за мигриращите риби като сьомгата, тласък за регионалното развитие и триумф за хората и природата.

През следващите четири години за премахване на язовирите ще бъдат отпуснати 18 милиона евро публични средства – част от обещаните допълнителни 100 милиона годишно за опазване на финландската природа.

Така, благодарение на публичното, местното и основното финансиране от донорите, WWF Финландия и нейните партньори започват работа по отстраняване на три хидроязовира от река Хилтоланьоки, която е дом на последните останали запаси от дива сьомга в страната. Разрушаването на язовирите ще се извърши на три фази в продължение на три години, започвайки от 2021 г. Освобождаването на реката ще позволи на тези ценни риби да мигрират до традиционните си места за размножаване.

„Стартът беше с една телевизионна реклама. Тя беше изработена благодарение на търговец на морска храна, който прие предизвикателството да работи с нас“, спомня си Сампса. „Един от големите дарители се свърза с мен именно след като гледал рекламата, срещнахме се в едно кафене и той ми предложи огромно дарение, с което да подрепим нашата теренна дейност. Това показва удивителната сила на комуникациите!“

 

Сливане между хора и страст

„Не можете да премахнете язовирите само с компютъра си“, казва Сампса, подчертавайки колко е важно тясното сътрудничество между WWF местните общности. „Трябва да отидете там, да работите на терен заедно с местните хора. Когато ви видят с очите си и разберат колко е значимо това, което правите, те започват да ви следват и да ви подкрепят. Такава е силата на междуличностните отношения!“

Сампса подчертава, че неговият екип е работил на терен, за да се запознае с истинските проблеми и предизвикателства. И това е показало на местните хора, че WWF разполага с експерти, способни да се справят със сложната задача.

През последните няколко години WWF Финландия успя да премахне общо 30 язовира и други препятствия по миграционния път на рибите. И това едва ли щеше да се случи ако природозащитният екип не беше излязъл на предната линия и не беше вдъхновявал всички със своята страст. Днес хората сами се обръщат към WWF, търсейки помощ за премахването на язовири, с някои от които се борят десетилетия наред.

„Страстта е важна“, споделя Сампса. „Ако имате важна работа, трябва да я вършите заедно с хора със същата страст. Естествено, може да се наложи да настъпите някого – политици, енергийни компании… В нашата работа няма как да не нарушим нечий комфорт. Но трябва да го направим, ако искаме истинска промяна. В крайна сметка най-важното е положителното въздействие, което оказваме върху хората и природата.“