Забраната за улов на есетри се удължава с още пет години


2021 година започна с много хубава новина за всички природозащитници! Забраната за улов на есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море се удължава с още пет години, считано от първи януари 2021 г. Това се определя в съвместна заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева и министъра на околната среда и водите Емил Димитров.

Целта на решението е да спомогне за съхранение на популациите на последните четири есетрови вида, все още срещани в Европейския съюз: руска есетра, чига, пъструга и моруна. Опазването им е основен приоритет и в дейността на природозащитната органазия WWF, която години наред работи в тази посока.

Съгласно заповедта, при случаен улов на екземпляри от тези видове, те следва да се връщат незабавно в съответния воден басейн, от който са уловени, независимо от тяхното състояние. Капитаните на риболовни кораби са длъжни да вписват в риболовния дневник всеки случаен улов на есетри по вид, пол, тегло и размери на всяка уловена риба поотделно. Задължение за записване на такава информация имат и практикуващите любителски риболов.

За първи път забрана за експлоатацията на есетри у нас беше въведена през 2012 г. поради влошеното състояние на дивите популации и оттогава насам не е спирала да функционира. За съжаление, въпреки това понякога възрастните  екземпляри, които навлизат в река Дунав, за да се възпроизвеждат, все още стават плячка на бракониери. Причината е високата цена на техния хайвер на черния пазар. Освен у нас пълна забрана за улов на есетри действа също в Украйна и Сърбия, като съвсем скоро се очаква такава да се въведе и в Румъния.

WWF предупреждава, че всеки продукт от дива есетра е незаконен и вреди както на малкото останали есетрови популации, така и на бъдещите доходи на рибарите.