„ЖИВОТ за дунавските есетри“ – какво постигнахме и какво ни предстои


Измина първата година от проекта „Живот за дунавските есетри“. Неговата основна цел е опазването на емблематичните за Дунав есетри. Те са критично застрашени, като причините, довели до това, са многобройни. Една от най-съществените е свръхуловът. Въпреки строгата правна защита, незаконните риболов и търговия с месо и хайвер от диви есетрови риби застрашават последните оцелели от тези древни видове. Именно затова работим изключително с местните рибарски общности и с отговорните институции.

С рибарските общности разработваме природосъобразни източници на доходи, които да заменят есетровия риболов и така да се намали опасността за тези риби. През изминалата година проведохме 124 срещи с рибари по време на 28 посещения в 16 рибарски селища по Дунав и Черно море. Теми за разговори с тях бяха намалелите есетрови популации, ангажираността им към нуждата от опазването на вида, отношението им към незаконния риболов, доколко запознати са със законовите изисквания и доколко си сътрудничат с отговорните институции и с изследователите. Именно за да подпомогнем сътрудничеството между тях и институциите, на 5 от посещенията присъстваха и представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Рибарските умения могат да бъдат използвани за изследване на реката и нейните обитатели. Затова  проведохме 2 обучения за прилагане на подобна методика за мониторинг на рибните ресурси, в които участваха 8 човека. Желаещите да се включат рибари ще имат тази възможност и през следващите три години.

За нас от WWF опазването на есетрите е немислимо без подкрепата на рибарските общности. Много ни радва, че намираме съмишленици сред рибарите. Например тези от Сдружение „Черноморски изгрев“, които ни показаха как пускат случайно попаднали в мрежите им есетри и публикуват видеата в социалните мрежи, за да мотивират своите колеги да правят същото“, разказва Екатерина Войнова – ръководител на проекта.

За да подпомогнем работата по опазване на есетрите на отговорните държавни органи, проведохме и 14 срещи с представители на ИАРА, Гранична полиция и Българска агенция по безопасност на храните. Те ни разказаха какви проблеми срещат в работата си, сътрудничат ли с други институции – национални и международни, както и с други заинтересовани страни – рибари, търговци.

Въпреки че работим тясно с рибари и институции, смятаме за необходимо да информираме и ангажираме с темата обществото. Проведохме редица шарени събития в няколко български града. В тях участие взеха и деца, и хора на изкуството, вдъхновени от „дунавските динозаври“. „Поради големия интерес, вече ентусиазирано планираме събитията за новата година. Първото от тях ще е по повод Световния ден на мигриращите риби на 21 април и замисляме да бъде истински вълнуващо“, сподели Екатерина Войнова.

Освен със събитията, ще продължим и с обученията на рибарите по мониторинг на есетри. Ще организираме и семинари за институциите на национално и международно ниво, за да се обменят добри практики и да се потърсят възможности за ефективно взаимно опазване на есетрите.