Пъструга

Пъстругата (Acipenser stellatus) винаги е била рядко срещан вид по средното и горното течение на р. Дунав. Навлиза и нагоре по течението на няколко притока като Прут, Тиса, Драва, Сава и Морава. Мигрира през пролетта и есента. Мъжете остават на местата за размножаване до шест седмици, а женските – само за 10-12 дни. Пъстругата е регистрирана като критично застрашен вид.

     

Факти

  • Пъстругата спира да се храни с началото на миграцията. След като хвърли хайвера си, тя се връща бързо в морето, където отново започва да се храни.
  • 87% спад на световния търговски улов отразява намаляването на популацията на този вид.
  • 55 000 есетри са открити мъртви в Азовско море през 1990 г. в резултат на замърсяване.
Sturgeons_Infograph

 


Мигрира нагоре по течението при по-високи температури,
т.е. по-късно от другите есетрови риби.


Източник на черен хайвер
от севруга (пъструга).