Шип

Шипът (Acipenser nudiventris) никога не е бил преобладаващ вид в басейна на р. Дунав. Той е критично застрашен вид и се смята за изчезнал в Румъния и България. През 2009 г. за последен път е регистриран улов на шип в Унгария. В Румъния и България няма документиран улов за последните 30-40 години. 

       

Факти

  • Шипът е включен в списъка на изчезналите видове в Румъния и България.
  • Шипът обича да живее в морето, в близост до брегове и естуари. В сладки води предпочита дълбоките места по протежение на големи реки.
  • Шипът прекарва част от живота си в солени води, като се връща в реките, за да се размножава. Все още съществуват и някои немиграционни сладководни популации.
Sturgeons_Infograph

 


Смята се, че този вид е на ръба на
изчезването в световен мащаб.


Вероятно вече е изчезнал в р. Дунав.


Смята се за най-плодовития
вид есетра.