Руска есетра

Някога руската есетра (Acipenser gueldenstaedti) е била най-широко разпространеният вид в р. Дунав. Редовно е мигрирала нагоре по течението, достигайки Братислава. Забелязвани са екземпляри дори във Виена и Регенсбург. Днес руската есетра е регистрирана като критично застрашен вид.

     

Факти

  • Повече от 200 000 руски есетри са обитавали Черно море в периода 1966-1974 г. Текущият размер на запасите не е известен, но се смята за много нисък. 
  • Мигриращите през пролетта екземпляри навлизат в сладки води точно преди размножаването и хвърлят хайвера си в долното течение на реката (320-650 км нагоре по течението). Мигриращите през есента екземпляри хвърлят хайвера си на следващата пролет още по-нагоре по течението (900-1200 км).
  • Годишният улов в бивша Югославия е спаднал от 14 636 кг през 1983 г. до 1 636 кг през 1985 г. (спад от почти 90%) поради строежа на хидровъзела „Железни врата II“ през 1984 г. Той отрязва достъпа на представителите на този вид до местата, където хвърлят хайвера си.
Sturgeons_Infograph

 


Много рядко срещан вид
в басейна на Черно море.


Мигрира на значително разстояние нагоре
по течението преди да хвърли хайвера си.


Все още съществува размножаване
в Долен Дунав.


Най-често срещаният вид в
българските ферми за хайвер.


Източник на хайвера от
осиетра (руска есетра).