Атлантическа есетра

Атлантическата есетра (Acipenser sturio) винаги е била от най-редките видове есетрови риби в басейна на Черно море и нейното присъствие е документирано само до началото на 20-ти век. Знаем, че този вид се е размножавал в Долен Дунав, тъй като през 30-те години на миналия век са описани хибриди с други видове есетрови риби. Днес тя е посочена като критично застрашен вид.

Факти

  • Според източници, атлантическа есетра е регистрирана за последен път в сръбската част на р. Дунав през 1954 г.
  • В басейна на Черно море атлантическата есетра винаги е била най-рядко срещаният вид и присъствието ѝ е документирано едва до началото на 20 век.
  • Навлиза в реките от януари до октомври.
  • По време на престоя си в морето този вид стои в близост до естуарите и тяхното тинесто дъно.
Sturgeons_Infograph

 

Най-рядко срещаният вид есетра в света.


Съществува една единствена популация от този див вид
в реките Гарона и Дордон във Франция.


Най-вероятно този вид вече е изчезнал в
изчезнал от р. Дунав.


В миналото, атлантическата есетра е
съществувала в Атлантическия океан, Ламанша,
в Средиземно и Черно море.


Някога този вид се е придвижвал по течението на
всички основни речни системи в тези региони,
за да хвърли хайвера си.