Моруна

Моруната (Huso huso) е най-голямата сладководна риба в света. Най-едрият улавян някога екземпляр е с тегло 1 571 кг и дължина 7,2 м. Моруната живее изключително дълго и не достигна зрялост преди 15-та си година. Може да достигне възраст над 100 години и все още екземпляри от този вид могат да бъдат уловени в райони, където местата им на размножаване са били отрязани. Моруната е регистрирана като критично застрашен вид.

 

   

Факти

  • За да се размножава, моруната мигрира най-нагоре по течението в сравнение с другите видове есетри. Тази миграция обаче е прекъсната, както и при останалите есетрови видове, от язовирната стена при „Железни врата“
  • Въпреки че ядат основно с риба, по-големите индивиди могат да се хранят дори и с водни птици. Моруната е единственият истински хищник сред дунавските есетри.
  • В хроники от 11 век се споменава за вида Huso huso, с който се осигурява съществена част от провизиите на войските по Горен Дунав в Австрия.

 


Източник на много търсения
и ценен хайвер от моруна.


Единственият истински хищник
сред шестте вида дунавски есетри.

Sturgeons_Infograph