WWF publică un ghid practic pentru protejarea sturionilor din Dunăre

Copyright: Jiri Bohdal

Dunărea Inferioară și Marea Neagră sunt printre ultimele zone naturale de reproducere rămase pentru sturioni la nivel mondial. Cum România și Bulgaria împart cea mai mare parte a Dunării Inferioare, aceste două țări se confruntă cu o mare responsabilitate pentru conservarea sturionilor.

Măsurile eficiente de control reprezintă o premisă vitală pentru a lupta cu succes împotriva braconajului și a comerțului ilegal cu specii sălbatice. Inspecția amănunțită la granițe precum și în interiorul țării și buna cooperare națională și internațională sunt de asemenea cruciale.  Comerțul ilegal cu caviar nu reprezintă numai o problemă referitoare la protecția speciilor periclitate, ci implică și contrabanda și crima organizată. Mai mult, privește fiscalitatea – prin pierderea de către state a veniturilor din taxe – precum și sănătatea și alte probleme veterinare. De aceea controlul trebuie să reprezinte o prioritate  atât pentru Bulgaria și România, cât și pentru celelalte state europene.

(c) WWF-România

(c) WWF-România

Astfel, WWF se alătură efortului depus de agențiile care se ocupă de controlul pescuitului, comerțului cu caviar și al fermelor de sturioni publicând un ghid practic cu informații esențiale pentru protejarea sturionilor din Dunăre.

Ghidul cuprinde  informații generale cu privire la:

  • Biologia sturionilor și speciile de sturioni din Dunăre;
  • Situația actuală a sturionilor din Dunăre;
  • Cadrul legal privind pescuitul sturionilor și operațiunile de acvacultură;
  • Comerțul cu sturioni și produsele derivate;
  • Cerințe legale pentru comerțul cu caviar;
  • Cerințe legale pentru producerea caviarului în acvacultură.

Această broșură urmează să fie distribuită către agențiile care se ocupă de controlul pescuitului, comerțului cu caviar și al fermelor de sturioni.

Descărcați broșura: Protejarea sturionilor din Dunăre: Ghid practic pentru agentii

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *