Cega

Cega (Acipenser ruthenus) trăieşte în apă dulce toată viaţa şi, spre deosebire de ceilalţi sturioni, nu migrează din Marea Neagră. În prezent este cea mai răspândită specie din bazinul Dunării. Reprezintă o specie vulnerabilă.

Sterlet Sturgeon

Date și cifre

  • După un declin al populaţiilor din Dunăre în secolele trecute, numărul acestora a crescut începând cu anii 1980.
  • Media vârstei de reproducere este scăzută, aproximativ 8 ani. În Dunăre este chiar mai scăzută, de aproximativ 7 ani.
  • Specia este în mare parte sedentară, migrând pe distanţe foarte mici pentru reproducere.  Monitorizările au arătat că distanţa maximă de migrare este de aproximativ 300 km.
  • Singurele date despre capturile din Dunăre sunt din perioada 1958-1981, când cantitățile  au variat, de la 117 tone pe an în 1963, până la 36 tone în 1979, cu o medie de 63,5 tone pe an.
  • Ungaria, Bulgaria şi România au raportat programe de repopulare pe secțiunile lor de Dunăre.

Sturionul de apă dulce

Cega (Acipenser ruthenus)© WWF 2012

Cega (Acipenser ruthenus)
© WWF 2012