Rezultate aşteptate

În România şi Bulgaria vom desemna Ambasadori ai Sturionilor, rolula cestora fiind acela de persoane de legătură şi surse de informare pentru pescari privind problemele sturionilor din regiune. Vom încerca să discutăm cu pescarii despre alternativele de venituri care le pot substitui pe cele provenite din pescuitul ilegal de sturioni, astfel încât, până la sfârşitul proiectului, pescarii din localitățile vizate vor avea mai multe informații despre sturioni şi vor fi mai conștienți în legătură cu riscul supraexploatării.

Anticipăm că, până la încheierea proiectului, fermele de sturioni importante şi companiile care procesează caviar din România şi Bulgaria vor semna un cod de conduită, prin care se angajează să folosească doar material biologic din surse cunoscute și recoltate adecvat și să respecte legislația Uniunii Europene şi pe cea naţională, devenind astfel un sprijin important în combaterea comerțului cu caviar ilegal și protecția sturionilor.

Vom organiza ateliere de lucru şi vom oferi sesiuni de pregătire pentru autorităţile competente în aplicarea legislaţiei din România şi Bulgaria, încurajând creşterea capacităţii, schimbul de informaţii, cooperarea transfrontieră, precum şi învățarea din experiența altor state UE, având ca rezultat consolidarea măsurilor existente de conservare a sturionilor.

WWF's Jutta Jahrl© WWF

WWF’s Jutta Jahrl
© WWF