Ce își propune proiectul?

  • Până în 2015, în comunităţile de pescari din România şi Bulgaria implicate în proiect nu se vor mai pescui sturioni în mod ilegal şi cel puţin 6 companii din cele 2 ţări vor sprijini acțiunile WWF, printr-un angajament oficial împotriva achiziționării de sturion/caviar provenit din surse ilegale.
  • Până în 2015, va exista sprijin politic şi o aplicare adecvată a legislaţiei pentru protecția sturionilor din Dunăre în ambele ţări, indicate, printre altele, de creşterea numărului de controale raportate de către organismele de control responsabile, precum şi de semnarea unei declaraţii oficiale de către cel puţin 7 factori de decizie la nivel înalt din statele riverane Dunării.
  • Până în 2015, toate grupurile ţintă vor arăta o creştere cu cel puţin 50% a gradului de conştientizare şi informare legat de suprapescuitul sturionilor.

Obiectivele specifice

  • Până în iunie 2013, se va desemna câte un “Ambasador al sturionilor” în fiecare dintre ţări, aceştia  urmând a fi recunoscuţi drept persoane de legătură cu echipa de proiect şi surse de informare privind amenințările asupra sturionilor de către cel puţin 300 de pescari din cele 15 localități incluse în proiect.
  • Până în octombrie 2014, cel puţin 150 de pescari vor avea acces la mai multe informații privind alternativele de venituri care să le înlocuiască pe cele provenite din pescuitul ilegal, acesta fiind un pas important în stoparea declinului populațiilor de sturioni.
  • Până în mai 2015, cel puţin 50 de companii din domeniu din alte ţări ale Uniunii Europene  vor fi informate în legătură cu traficul de caviar, astfel încât acest tip de comerț ilegal să nu mai pătrundă pe piața europeană.
  • Până în decembrie 2013, vor fi organizate 2 ateliere (reunind 100 de persoane) şi 4 sesiuni de training (cu participarea a cel puţin 10 persoane la fiecare sesiune) pentru organismele de control din România şi Bulgaria.
  • Până la finalul proiectului, pentru prima oară, cantitățile de caviar ilegal confiscate în Bulgaria și România și sancțiunile legale menite să descurajeze braconajul și comerțul ilegal vor demonstra o aplicare mai eficientă a legislației privind conservarea sturionilor sălbatici.
  • Până în aprilie 2015, cel puţin 7 factori de decizie din statele riverane Dunării vor semna o declarație comună privind sprijinul politic acordat pentru protejarea sturionilor, precum şi o mai bună aplicare a politicii şi a regulamentelor la nivel naţional şi european pentru stoparea suprapescuitului.