Instituţii asociate & Link-uri utile

Acestea sunt o parte dintre instituţiile naţionale şi internaţionale, organizaţiile şi ONG-urile care abordează problematica sturionilor

Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR)
www.icpdr.org

Programul Life al UE
ec.europa.eu/environment/life

Reţeaua Globală de Monitorizare a Comerţului cu Specii Sălbatice (TRAFFIC)
www.traffic.org

Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES)
www.cites.org

Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR)
www.danube-region.eu

Grupul Operativ pentru sturionii din Dunăre
www.dstf.eu

Asociaţia Internaţională pentru Cercetarea Dunării (IAD)
www.iad.gs

Societatea Mondială de Conservare a Sturionilor (WSCS)
www.wscs.info

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (DDNI)
www.ddni.ro

Comerţul cu Specii Sălbatice în UE
www.eu-wildlifetrade.org

Danube Parks
http://www.danubeparks.org

Proiectul LIFE al UE: refacerea conectivității bazinului hidrografic al râului Po, refacerea rutei de migrație pentru Acipenser Naccarii și alte 10 specii incluse în Anexa II

http://www.life-conflupo.eu