Ръководство за правоприлагащите органи

Manual for enforcement agencies. © WWF

Ефективното правоприлагане е жизненоважна предпоставка за успешната борба срещу бракониерството и незаконната търговия с видове от дивата природа. Целта на нов наръчник на WWF е да подпомогне в работата им институциите, контролиращи риболова, търговията с хайвер и рибовъдните стопанства за отглеждане на есетри. България и Румъния носят специална отговорност за опазването на тези силно застрашени риби. Правоприлагащите институции трябва да контролират улова и вътрешната търговия, както и (поради ключовото географско местоположение) търговията с хайвер от Каспийския регион към други страни членки на ЕС.

От съществено значение са строгият вътрешен и граничен контрол, както и доброто национално и трансгранично сътрудничество. Незаконната търговия с хайвер е проблем, който засяга не само опазването на застрашени видове, но може да бъде свързан и с контрабанда и организирана престъпност. Освен това тя засяга данъчното облагане (губят се данъчни приходи) и създава здравни и ветеринарни проблеми. Затова контролът в тази област трябва да е приоритетен за България и Румъния, както и за целия Европейски съюз.

Наръчникът напомня, че основната причина дунавските есетрови риби да са толкова застрашени е съкровището, което те носят: техният хайвер. Поради интензивния риболов в миналото, дивите есетрови риби са застрашени от изчезване в Дунав, след като вече са изчезнали на много други места по света.

Други теми в наръчника са:

  • Биология на есетрите и видове есетрови риби в река Дунав
  • Законови изисквания за улов на есетри
  • Търговия с есетри и есетрови продукти
  • Хайвер от аквакултура
  • Законови изисквания към търговията с хайвер
  • Законови изисквания за производството на хайвер от аквакултури

Наръчникът ще бъде предоставен на целевите групи на проекта и други заинтересовани страни, и така ще гарантира, че въпросът за опазването на есетрите ще присъства в ежедневието на правоприлагащите органи. Наръчникът е част от информационния пакет, създаден от екипа на проекта, включващ factsheets, филм, други брошури и плакат.

Изтеглете наръчника на български език

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *