Проучване за проблемите с eсетрите у нас

Şipul © Hartmut Jungius / WWF-Canon

Резултатите от първото по рода си национално проучване за познаваемостта и проблемите с опазването на есетрите в България бяха представени на прес-конференция в София. Проучването, поръчано от WWF и проведено от агенция Market Eyes, е направено сред широката общественост, рибари и държавната администрация. Според проучването, рибарите в България все още не са свикнали със забраната за улов на есетри, въведена през 2011 г.

В същото време те виждат смисъл от нея, осъзнавайки, че това е шанс да опазят този ценен вид. 37% от анкетираните рибари от крайдунавски градове са съгласни с въвеждането на забраната, а 59% отговарят с „по-скоро да“. В същото време 1/3 от анкетираните признават, че са чували за улов на есетри и след въвеждането на забраната. 72% от рибарите считат, че случайно уловените есетри могат да се задържат.

Според широката общественост голяма част от проблемите на есетрите са свързани със замърсяването на река Дунав и свръхулова. 59% обаче не знаят каква е разликата между легален и нелегален хайвер.

Изследването също така показва добро познаване на законодателната рамка в България от страна на служителите в държавната администрация, но и твърде рядко нейно приложение на практика. Изследването не установи нито една конфискация на нелегален хайвер и нито едно установяване на нелегален улов на есеторви риби през последната година в България.

Данните от изследването показват, че българските институции, отговорни за проблемите на есетровите риби и вноса и износа на хайвер не смятат, че са достатъчно информирани. Те са убедени, че трябва да се инвестират ресурси в повече обучения на експерти и в работни срещи, които да са насочени повече към практиката, отколкото към опознването на самата законодателна рамка.

Изследването също така установи, че различните институции не са в постоянна връзка помежду си и общуват само при възникване на проблем. Липсата на връзка между институциите причинява лоша координация, непознаване на работата на различните звена и като цяло затруднява процеса по проверките.

Свалете проучването

WWF Market Eyes Ribari

WWF Market Eyes Obshtestvenost

WWF Market Eyes Institucii

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *