Последните диви есетри в Европа застрашени от продължаващи незаконен риболов и търговия с хайвер

© Phyllis Rachler / WWF

Според ново проучване на WWF и TRAFFIC, продължаващите незаконен риболов и търговия с хайвер на есетри в България и Румъния са сериозна заплаха за оцеляването на есетрите в река Дунав. Изводите в проучването са базирани на интервюта с търговци на хайвер на дребно, както и на ДНК анализи на проби от есетри от избрани магазини, ресторанти, пазари, улични търговци и есетрови ферми в Румъния и България.

Голяма част от информацията в доклада е получена от разговори с рибари. И в двете страни настоящата забрана за риболов на есетри е в сила до края на 2015 г. Въпреки това, български рибари са споделили, че за улова на есетри днес се използват модерно оборудване, като сонар и GPS, както и забранените традиционни куки „кърмаци“, които служат за улов на диви есетрови риби.

„Румъния и България са дом на единствените жизнеспособни популации от диви есетри в Европейския съюз, и ако незаконният риболов не бъде спрян, тези риби са обречени на изчезване“, сподели Юта Ярл от WWF, автор на доклада.

30 проби хайвер са анализирани по време на проучването с цел да се определи произходът на хайвера (14 в Румъния, 14 в България и две от български хайвер в Австрия).

От пет проби хайвер, за които продавачите твърдят, че са от диви есетри, четири са от много търсената Белуга (Huso huso). Пет от шестте есетрови риби, обитаващи басейна на река Дунав, включително Белугата, са критично застрашени. Незаконният риболов, главно за техния хайвер, е основната пряка заплаха за оцеляването им.

„Проучването показва, че въпреки настоящата забрана, хайвер от есетри все още се предлага в България и Румъния“, заяви Ярл.

Търговията с хайвер, произведен в есетрови ферми, е законна, ако контейнерите притежават специални етикети. Въпреки това, осем проби, закупени от рибни магазини или от улични търговци, не са имали задължителните кодове и етикети, изисквани от CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора), които обозначават техния законен произход.

ДНК анализът показва, че трите проби, които притежават CITES етикети, са от видове, различни от тези, обявени на етикета. Освен това, пет от пробите са смеси, съдържащи повече от един вид есетра, което е незаконно съгласно строгите правила на CITES (с изключение на т. нар. „пресован хайвер“). Други шест проби показват, че не съдържат хайвер от есетра, въпреки че се продават за такъв.

„Тези случаи показват, че България и Румъния трябва значително да подобрят прилагането на регламента на Европейския съюз относно търговията с диви видове и разпоредбите на CITES за етикетиране“, обясни Каталин Кече-Наги от TRAFFIC, мрежата за проследяване на търговията с диви видове.

„Потребителите трябва да купуват единствено хайвер, който има автентичен CITES етикет, в противен случай рискуват да бъдат измамени или дори по-лошо.“

През 2011 г. проучване на TRAFFIC, изготвено за WWF разкри, че незаконен хайвер от България и Румъния редовно се изнася към други страни от Европейския съюз.

„Преди две години обърнахме внимание на нуждата България и Румъния да прилагат по-строг контрол върху търговията с хайвер, но напредък изглежда липсва“, каза Кече-Наги.

Авторите на проучването също така отбелязват, че продавачите и в двете страни, особено тези, които се занимават с директната продажба на хайвер, продават само на хора, на които имат доверие. Резултатът е скрита верига, която води от бракониерите до клиентите, свидетелстваща за престъпна мрежа.

„Незаконната търговия с хайвер е не само въпрос, свързан със защитата на дивата природа. Той също така включва проблеми с контрабандата и организираната престъпност, загуба на данъчни приходи за съответните държави, както и множество здравни и ветеринарни въпроси“, посочи Кече-Наги.

„Ефективното изпълнение е жизнено важно условие за успеха на борбата с бракониерството и незаконната търговия с диви животински видове. Много важаен е строгият вътрешен и граничен контрол, особено при външните граници на ЕС, като тези към Молдова, Украйна и Турция, както и доброто национално и трансгранично сътрудничество.“

В доклада се препоръчва използването на съвременни технологии, като ДНК анализ, за ​​следене на търговията с хайвер и строги мерки за контрол и регулиране на онлайн продажбите на хайвер и есетровите аквакултури.

Докладът „Незаконната търговия на хайвер в България и Румъния“, е финансиран от „Фонд Мохамед бин Зайед за опазване на видовете“ и WWF.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *