Първo проучване в Румъния за нагласите към опазването на есетрите показва нужда от по-добро сътрудничество

© Doru Oprișan

Резултатите от първото национално проучване на нагласите към опазването на дунавските есетри в Румъния бяха представени на пресконференция в Букурещ. Проектът „Съвместни действия за повишаване на осведомеността относно прекомерната експлоатация на дунавските есетри в Румъния и България“ бе официално открит по време на събитието, на което присъстваха румънският министър на водите, горите и рибарството, Лучия Ана Варга, както и Мариан Чириак, от Националната Агенция за Риболов и Аквакултура (НАРА), Роксана Казаку от CITES в Румъния, Габриела Морозов от Биосферен резерват дунавска делта и други.

„Нашето изследване показва, че забраната за улов на есетрови риби, дори ако бъде засилена чрез по-строги глоби, няма да е достатъчна за оцеляването на дунавските есетри“, сподели Кристина Мунтеану, Национален координатор на проекта за Румъния.

„Чрез този проект ние се стремим да създадем по-добри условия за есетровите популации в Дунав, но за тази цел ние се нуждаем от по-добро сътрудничество между властите и рибарите“, заяви Мунтеану.

„Много от рибарите, които участваха в проведената от нас анкета през последните шест месеца, признават, че отношенията им с властите не са достатъчно прозрачни, и че те нямат никакъв алтернативен източник на доходи.“

Министър Лучия Ана Варга по време на събитието. © Doru Oprișan

Министър Лучия Ана Варга по време на събитието. © Doru Oprișan

С цел да се проучи отношението към опазването на дунавските есетри и ефективността на настоящите мерки, WWF проведе проучване сред всички заинтересовани страни – рибари по поречието и делтата на река Дунав, представители от правителството, съответните правоприлагащи органи, фирми за производство на хайвер, както и широката общественост.

Въпреки че анкетираните рибари са съгласни с нуждата от защита на есетри за оцеляването на вида, изследването показва, че те възприемат сегашната забрана за риболов с неохота. Все пак, 90% от рибарите твърдят, че спазват забраната. Нещо повече, 87% от рибарите заявяват, че искат пълната забрана за риболов на есетри да бъде отменена незабавно, а 96% искат да се запази традицията за улов на есетрови риби.

От друга страна, правоприлагащите органи смятат, че забраната за риболов ще бъде по-ефективна, ако бъде подкрепена с по-високи глоби. Въпреки това, те смятат, че са необходими повече проучвания, за да се разшири обхвата на забраната за риболов след 2015 г.

83% от рибарите смятат, че риболовът на есетрови риби не крие никаква заплаха, а 67% смятат, че запасите от есетри намаляват. 68% от тях не виждат алтернатива на риболов. Що се отнася до бракониерството, 65% от рибарите смятат, че както рибарите, които случайно улавят есетри, но не ги пускат, така и бракониерите, са заплаха за оцеляването на вида. Също така, 94% от рибарите биха сътрудничили с компетентните органи, при условие че се спазват законите, но едва 45% смятат, че издаването на самоличността на бракониерите на властите би помогнало, докато 39% вярват, че няма смисъл от това действие.

„Рибарите, които ловят застрашени видове риба, са така добре организирани, че информацията за нашето присъствие в тези райони винаги достига предварително до замесените лица и това обезсмисля ефекта на нашите усилия“, сподели Мариан Чириак от НАРА.
Румънският министър на реките, горското стопанство и аквакултурата, Лучия Ана Варга, добави, че министерството ще се опита да подобри тази ситуация.

„През следващия период ние ще засилим контрола и ще преструктурираме НАРА, за да се увеличи броят на инспекторите и да им помогнем в извършването на по-строги проверки.“

Първата фаза на проекта включва и национално проучване на знанията и нагласите на широката общественост за есетровите риби и техния хайвер. Въпреки че по-голяма част от анкетираните, които са запознати с вида, знаят, че есетрите са защитени видове, 60% от тях не са осведомени, че има забрана за техния улов. 66% от респондентите посочват търговията на хайвер за заплаха, а 87% не разбират разликата между законния и незаконен хайвер.

Резултатите от проучването показват, че по-доброто регулиране на риболова и търговията с хайвер чрез засилен контрол и по-високи глоби няма да гарантира дългосрочното опазване на есетровите риби. Проучването на WWF демонстрира нуждата от повече информация за алтернативни източници на доходи за рибарите. Това ще бъде първата стъпка към прекратяване на бракониерството, както и към интензивното следене на популацията на есетрите. И не на последно място, има ясна необходимост от по-висока информираност на гражданите относно есетровите риби и изискванията на CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) за етикетиране на хайвер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *