Медиа пакет

Медиа пакет 1 (Информация за проекта, Биология на есетрите) – RAR формат

Медиа пакет 2 (Заплахи за есетрите, Търговия с хайвер) – RAR формат

Медиа пакет 3 (Снимки и инфографики) – RAR формат

 

Медиа пакет 1 (Информация за проекта, Биология на есетрите) – ZIP формат

Медиа пакет 2 (Заплахи за есетрите, Търговия с хайвер) – ZIP формат

Медиа пакет 3 (Снимки и инфографики) – ZIP формат