Банери

Ако искате повече хора да научат за есетровите риби в Дунав, поставете банер в своя блог или уебсайт.

Есетрите в Дунав 300x250px банер

Код на банера:
<a href=“http://esetri.wwf.bg/“ target=“_blank“ title=“Есетрите. Запази Дунавското богатство“><img alt=““ src=“http://esetri.wwf.bg/wp-content/uploads/banner/esetri.wwf.bg-300×250.png“ height=“250″ width=“300″><a>

Есетрите в Дунав 250x250px банер

Код на банера:
<a href=“http://esetri.wwf.bg/“ target=“_blank“ title=“Есетрите. Запази Дунавското богатство“><img alt=““ src=“http://esetri.wwf.bg/wp-content/uploads/banner/esetri.wwf.bg-250×250.png“ height=“250″ width=“250″><a>

Есетрите в Дунав 180x150px банер

Код на банера:
<a href=“http://esetri.wwf.bg/“ target=“_blank“ title=“Есетрите. Запази Дунавското богатство“><img alt=““ src=“http://esetri.wwf.bg/wp-content/uploads/banner/esetri.wwf.bg-180×150.png“ height=“150″ width=“180″><a>

Есетрите в Дунав 120x120px банер

Код на банера:
<a href=“http://esetri.wwf.bg/“ target=“_blank“ title=“Есетрите. Запази Дунавското богатство“><img alt=““ src=“http://esetri.wwf.bg/wp-content/uploads/banner/esetri.wwf.bg-120×120.png“ height=“120″ width=“120″><a>