Организации и връзки

Тук ще намерите списък от национални и международни организации, които работят за опазването на есетровите риби, както и други полезни връзки.

Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR)
www.icpdr.org

Програма Life на Европейския съюз
ec.europa.eu/environment/life

The Global Wildlife Trade Monitoring Network (TRAFFIC)
www.traffic.org

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
www.cites.org

Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
www.danube-region.eu

Danube Sturgeons Task Force (DSTF)
www.dstf.eu

Международната асоциация за Дунавски изследвания (IAD)
www.iad.gs

Световна организация за опазване на есетровите риби (WSCS)
www.wscs.info

Национален институт за изследване и развитие на Делтата на Дунав, Румъния (DDNI)
www.ddni.ro

Търговия със застрашени видове в Европейския съюз
www.eu-wildlifetrade.org

Danube Parks
http://www.danubeparks.org

LIFE проект за възстановяване на свързаността на река По и отваряне на миграционни коридори за Аcipenser Naccarii и 10 други вида
www.life-conflupo.eu